zum Inhalt springen
Kategorie: Suche: exakt Kanji
[alle] C G H I J K N R S Y
Chukyu Mittlerer Rang
Gokyu 5. Kyu
Hachikyu 8. Kyu
Ikkyu 1. Kyu, höchster Kyu-Grad, letzter Grad vor dem Dan
Jikkyu 10. Kyu
Jokyu Oberer Rang
Kyu Schülergrad, Weißgurt W
Kyukyu 9. Kyu
Nanakyu 7. Kyu
Nikyu 2. Kyu
Rokkyu 6. Kyu
Sankyu 3. Kyu
Shichikyu 7. Kyu
Shokyu Anfangs-Rang
Yonkyu 4. Kyu