Skip to content

Ki-Aikido Freiburg

CityDojoContact
Freiburg
Ki-Aikido Freiburg
79100 Freiburg
Homepage: https://www.kiaikido-freiburg.de

Association: Shin Shin Toitsu Aikido Kyodotai
Martin Kummrow

Tel.: 0761/409 78 92
E-Mail: kummrow@gmx·de