Skip to content

Ki & Aikido Berlin

CityDojoContact
Berlin-Kreuzberg
Ki & Aikido Berlin
Mehringdamm 55, 2. Hof EG
U-Bahnhof Mehringdamm
10961 Berlin-Kreuzberg
Homepage: http://www.ki-aikido.tv/

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Ursula Michel
Boddinstr. 26
12053 Berlin
Tel.: 0171/8786918
E-Mail: um@ki-aikido·tv