Skip to content

Dojo Kokoro, Ki Aikido Balingen

CityDojoContact
Balingen
Dojo Kokoro, Ki Aikido Balingen
Volkshochschule Balingen
Grauenstein 20
72336 Balingen
Homepage: http://www.aikido-balingen.de

Association: Shin Shin Toitsu Aikido Kyodotai
Yves Opizzo
Heerweg 31
72401 Haigerloch
E-Mail: yves@opizzo·de