Skip to content

Ki Aikido Madrid

CityDojoContact
Madrid
Ki Aikido Madrid
Gimnasio Bushidokwai
C/Donoso Cortés, 53
28015 Madrid
Tel.: +34-91-544 21 11
E-Mail: info@aikidomadrid·com
Homepage: http://www.aikidomadrid.com/

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Carlos González Vera

E-Mail: carlos@aikidomadrid·com