Skip to content

Shin-Shin Toitsu Aikido Magyarország

CityDojoContact

Shin-Shin Toitsu Aikido Magyarország

Association: Ki No Kenkyukai Internationale
Németh Frigyes

Tel.: +36 30 5050 075
E-Mail: kiaikido@kidojo·hu