Skip to content

Dojo Punto Ki

CityDojoContact
Liguria 44 (TO)
Dojo Punto Ki
Lungo Dora
Liguria 44 (TO)
Tel.: 10143
Fax.: Torino
E-Mail: Puntoki@ki-aikido·it

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Donato Campagna

Tel.: +39-(0)3384917514