Skip to content

Ki Aikido Mogliano

CityDojoContact
Mogliano Veneto (TV)
Ki Aikido Mogliano
E-Mail: mogliano@ki-aikido·it

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
M.Pia Bruscoli
Via Dei Tulipani 17
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel.: +39-(0)41/453937