Skip to content

Ki Aikido Modena

CityDojoContact
Modena (MO)
Ki Aikido Modena
Polisportiva Corassori
Via Newton 150
41100 Modena (MO)
Tel.: +39-(0)59/307372

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Mauro Spaggiari

Tel.: +39-(0)59/392886