Skip to content

Ki Aikido Budokan A.S.D.

CityDojoContact
Figline-Incisa Valdarno (FI)
Ki Aikido Budokan A.S.D.
Via Gramsci n.3
50063 Figline-Incisa Valdarno (FI)
E-Mail: kiaikidobudokan@virgilio·it

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Nico Gori

Tel.: + 39-(0)348 5668660 (Nico Gori)
+39-(0)338 8410023 (Pietro Gigliotti)