Skip to content

Ki AiKiDojo Arona

CityDojoContact
Arona (NO)
Ki AiKiDojo Arona
Centro Arti Marziali a DORMELLETTO
Via G. Mazzini 6
Arona (NO)
Homepage: https://kiaikido-arona.barbaratarable.it/

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Domenico Saida

Tel.: +39 338 199 3344
E-Mail: domenico@kiaikido-arona·it