Skip to content

Nizhny Novgorod Ki-Dojo

CityDojoContact
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod Ki-Dojo
Ul. Poltavskaya, 30
603000 Nizhny Novgorod
Homepage: https://aikido-nn.business.site/

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Evgeny Danilov

Tel.: +7 - 910 1404 107
E-Mail: ki-nizhny@yandex·ru